Akademik Fejzullah KRASNIQI

Profesor në Pension, i angazhuar
Termoenergjetikë dhe Termoteknikë, Komunikacion
[email protected]
+377 44 123 897

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Dinamika e proceseve (Z)
2. Ventilimi dhe klimatizimi (O)

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Master:

1. Dinamika e proceseve (O)
2. Termofikimi dhe rrjetat termike (O)

------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Doktoraturës
- Punimi i Magjistraturës