Dr. sc. Skender KABASHI

Profesor i Asocuar, i angazhuar nga FSHMN-ja
Të gjitha Programet
[email protected]
+ 383 (0) 38 249 872

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Fizikë