Dr. sc. Qamil Kabashi

Profesor i Asocuar, i angazhuar nga FIEK
Të gjitha programet
[email protected]
+383(0)38 552 126 lok.101
Mësimdhënës në lëndët:

1.Ngasje Elektrike -drejtimi Mekatronikë (BSc)
2.Elektronikë –drejtimi Mekatronikë (MSc)


-----------------
CV-ja