Dr. sc. Fevzi RADONIQI

Profesor i Asocuar, i pensionuar
Konstruksion dhe Mekanizim, Mekatronikë
[email protected]
+377 44 160 654
Mësimdhënës në lëndët :

1. Mekanika teknike I
2. Kinematika
3. Dizajni preciz inxhinierik

------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Doktoraturës
- Punimi i Magjistraturës
- Publikimet Shkencore