Dr. sc. Bashkim BAXHAKU

Profesor i Rregullt
Konstruksione dhe Mekanizim
[email protected]
+377 44 145 765

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Motorët me djegie të brendshme
2. Motorët për ngasjen e mjeteve në komunikacion

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Master:

1. Konstruksioni i motorëve
2. Sistemet e motorëve dhe automjeteve
3. Modelimi i proceseve të motorëve
4. Modelimi dhe simulimi në komunikacion
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Doktoraturës
- Punimi i Magjistraturës
- Publikimet Shkencore