Dr. sc. Januz BUNJAKU

Profesor i Rregullt, i angazhuar
Termoteknikë dhe Termoenergjetikë, Sistemet e Energjisë së Ripërterishme, Mekatronikë
[email protected]
+377 44 129 198

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Mekanika e fluideve
2. Mekanika e aplikuar e fluideve

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Master :

1. Modelimi i rrymimit të fluideve

------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Doktoraturës
- Punimi i Magjistraturës