Dr. sc. Musli BAJRAKTARI
Profesor në Pension, i angazhuar
Konstruktim dhe Mekanizim, Komunikacion
[email protected]
+386 49 852 958

Dr. sc. Mustafë MUHAXHERI
Profesor në Pension, i angazhuar
Termoenergjetikë dhe Termoteknikë, Sistemet e Energjisë së Ripërterishme
[email protected]
+377 44 127 530

Prof. Dr. Fehmi KRASNIQI
Profesor në Pension, i angazhuar
Komunikacion, Konstruksion dhe Mekanizim
[email protected]
+377 44 186 110

Prof. Dr. Nijazi IBRAHIMI
Profesor në Pension, i angazhuar
Konstruktim dhe Mekanizim, Komunikacion
[email protected]
+377 44 508 698

Prof. Dr. Shaban SHABANI
Profesor në Pension, i angazhuar
Prodhimtari dhe Automatizim
[email protected]
+ 386 49 658 862

Prof. Dr. Xhemajl FEJZULLAHU
Profesor në Pension, i angazhuar
Termoteknikë dhe Termoenergjetikë
[email protected]
+ 377 44 120 472

Prof. Dr. Xhevat PERJUCI
Profesor në Pension, i angazhuar
Komunikacion
[email protected]
+386 49 116 710

Dr.sc. Sabrije Osmanaj
Profesor i Asocuar, e angazhuar nga FIEK
Të gjitha programet
[email protected]
+383(0)38 552 126 lok.101

Dr.sc. Shqipe Lohaj
Profesor Asistent, e angazhuar nga FIEK
Të gjitha programet
[email protected]
+383(0)38 552 126 lok.101

Dr. sc. Skender KABASHI
Profesor i Asocuar, i angazhuar nga FSHMN-ja
Të gjitha Programet
[email protected]
+ 383 (0) 38 249 872

Dr.sc. Arben Gjukaj
Ligjërues, i angazhuar
Mekatronikë
[email protected]
+ 383 (0) 38 552 126 lok 101

Dr.sc. Edita Bekteshi
Ligjeruese, e angazhuar
Të gjitha programet
[email protected]
+383(0)38 552 126 lok.101

Dr.sc. Xhevahir Bajrami
Asistent, i angazhuar
Mekatronike
[email protected]
+383(0)38 552 126 lok.101

MSc. Arlinda Bresa
Asistente, e angazhuar
Termoenergjetikë dhe energji e ripërtëritshme, Termoenergjetikë dhe termoteknikë, SER
[email protected]
+383(0)38 552 126 lok.101

MSc. Astrit Sallauka
Asistent, i angazhuar
Komunikacion dhe transport
[email protected]
+383(0)38 552 126 lok.101

MSc. Besart Berisha
Asistent, i angazhuar
Prodhimtari dhe Automatizim, Inxhinieri Industriale dhe Menaxhment.
[email protected]
+386 (0)49 632 807

MSc. Drilon Meha
Asistent, i angazhuar
Termoenergjetikë dhe energji e ripërtëritshme, Termoenergjetikë dhe termoteknikë, SER
[email protected]
+37745295143

MSc. Drita Lokaj - Qerimi
Asistente, e angazhuar
Programi Konstruksione dhe Mekanizim
[email protected]
+377 44 379 689

MSc. Egzon Qorraj
Asistent, i angazhuar
Grup lëndësh sipas konkursit
[email protected]
+377 44 548 740

MSc. Fatlume Zhujani
Asistente, e angazhuar
Prodhimtari dhe Automatizim, Inxhinieri Industriale dhe Menaxhment
[email protected]
+381(0)38 552 126 lok.101

MSc. Fidan Smaili
Asistent, i angazhuar
Prodhimtari dhe Automatizim, Inxhinieri Industriale dhe Menaxhment
[email protected]
+377 44 291 582

MSc. Fisnik OSMANI
Asistent, i angazhuar
Termoenergjetikë dhe energji e ripërtëritshme, Termoenergjetikë dhe termoteknikë, SER
[email protected]
044 270 440

MSc. Gëzim HOXHA
Asistent, i angazhuar
Komunikacion dhe transport
[email protected]
+383 (0)38 552 126 lok.101

MSc. Havushe Ahmeti
Asistente, e angazhuar
Të gjitha programet
[email protected]
+383(0)38 552 126 lok.101

MSc. Korab KRASNIQI
Asistent, i angazhuar
Termoenergjetikë dhe energji e ripërtëritshme, Termoenergjetikë dhe termoteknikë, SER
[email protected]
044 544 999

MSc. Lendita GJIKOLLI
Lektore, e angazhuar nga Fakulteti Filologjik
Në të gjitha programet
[email protected]
+ 377 (0) 44 198 846

MSc. Liridon Sejdiu
Asistent, i angazhuar
Komunikacion dhe transport
[email protected]
+383(0)38 552 126 lok.101

MSc. Marigona Krasniqi
Asistente, e angazhuar
Grup lëndësh sipas konkursit
[email protected]
+383(0)38 552 126 lok.101

MSc. Qëndresa Bresa
Asistente, e angazhuar
Grup lëndësh sipas konkursit
[email protected]
+383(0)38 552 126 lok.101

MSc. Riad MORINA
Asistent, i angazhuar
Konstruksione me Mekanizim
[email protected]
+377 44 631 874

MSc. Valeria Bojku
Asistente, e angazhuar
Grup lëndësh sipas konkursit
[email protected]
+381(0)38 552 126 lok.101

Mr. sc. Visar BAXHUKU
Asistent, i angazhuar
Komunikacion dhe transport
[email protected]
+377 44 286 730

Zeqë Tolaj
Asistent, i angazhuar
Të gjitha programet
[email protected]
+383(0)38 552 126 lok.101