Akademik Fejzullah KRASNIQI
Profesor në Pension, i angazhuar
Termoenergjetikë dhe Termoteknikë, Komunikacion
[email protected]
+377 44 123 897

Dr. sc. Musli BAJRAKTARI
Profesor në Pension, i angazhuar
Konstruktim dhe Mekanizim, Komunikacion
[email protected]
+386 49 852 958

Dr. sc. Mustafë MUHAXHERI
Profesor në Pension, i angazhuar
Termoenergjetikë dhe Termoteknikë, Sistemet e Energjisë së Ripërterishme
[email protected]
+377 44 127 530

Dr. sc. Januz BUNJAKU
Profesor i Rregullt, i angazhuar
Termoteknikë dhe Termoenergjetikë, Sistemet e Energjisë së Ripërterishme, Mekatronikë
[email protected]
+377 44 129 198

Dr. sc. Ali MURIQI
Profesor i Rregullt
Termoenergjetike dhe Energji e Ripertrishme
[email protected]
+377 44 141 029

Prof. Dr. Fehmi KRASNIQI
Profesor në Pension, i angazhuar
Komunikacion, Konstruksion dhe Mekanizim
[email protected]
+377 44 186 110

Dr. sc. Bashkim BAXHAKU
Profesor i Rregullt
Konstruksione dhe Mekanizim
[email protected]
+377 44 145 765

Prof. Dr. Xhemajl FEJZULLAHU
Profesor në Pension, i angazhuar
Termoteknikë dhe Termoenergjetikë
[email protected]
+ 377 44 120 472

Dr. sc. Fevzi RADONIQI
Profesor i Asocuar, i pensionuar
Konstruksion dhe Mekanizim, Mekatronikë
[email protected]
+377 44 160 654

Dr. sc. Skender KABASHI
Profesor i Asocuar, i angazhuar nga FSHMN-ja
Të gjitha Programet
[email protected]
+ 383 (0) 38 249 872

Dr.sc. Sabrije Osmanaj
Profesor i Asocuar, e angazhuar nga FIEK
Të gjitha programet
[email protected]
+383(0)38 552 126 lok.101

Dr.sc. Rrustem Asllanaj
Profesor i Asocuar, i angazhuar nga Fakulteti Ekonomik
Të gjitha
[email protected]
038 554 296 lok. 101

Dr.sc. Edita Bekteshi
Ligjeruese, e angazhuar
Të gjitha programet
[email protected]
+383(0)38 552 126 lok.101

Dr.sc. Lendita GJIKOLLI
Lektore, e angazhuar nga Fakulteti Filologjik
Në të gjitha programet
[email protected]
+ 377 (0) 44 198 846

Dr.sc. Ilmi Hoxha
Profesor i angazhuar
Të gjitha
[email protected]
+383 (0)38 552 126 lok.101

MSc. Ibrahim Hameli
Ligjërues, i angazhuar nga FSHMN
Të gjitha
[email protected]
038 554 296 lok. 101

MSc. Arlinda Bresa
Asistente, e angazhuar
Termoenergjetikë dhe energji e ripërtëritshme, Termoenergjetikë dhe termoteknikë, SER
[email protected]
+383(0)38 552 126 lok.101

MSc. Besart Berisha
Asistent, i angazhuar
Prodhimtari dhe Automatizim, Inxhinieri Industriale dhe Menaxhment.
[email protected]
+386 (0)49 632 807

MSc. Drita Lokaj - Qerimi
Asistente, e angazhuar
Programi Konstruksione dhe Mekanizim
[email protected]
+377 44 379 689

MSc. Egzon Qorraj
Asistent, i angazhuar
Grup lëndësh sipas konkursit
[email protected]
+377 44 548 740

MSc. Fatlume Zhujani
Asistente, e angazhuar
Prodhimtari dhe Automatizim, Inxhinieri Industriale dhe Menaxhment
[email protected]
+381(0)38 552 126 lok.101

MSc. Fidan Smaili
Asistent, i angazhuar
Prodhimtari dhe Automatizim, Inxhinieri Industriale dhe Menaxhment
[email protected]
+377 44 291 582

MSc. Gëzim HOXHA
Asistent, i angazhuar
Komunikacion dhe transport
[email protected]
+383 (0)38 552 126 lok.101

MSc. Korab KRASNIQI
Asistent, i angazhuar
Termoenergjetikë dhe energji e ripërtëritshme, Termoenergjetikë dhe termoteknikë, SER
[email protected]
044 544 999

MSc. Liridon Sejdiu
Asistent, i angazhuar
Komunikacion dhe transport
[email protected]
+383(0)38 552 126 lok.101

MSc. Qëndresa Bresa
Asistente, e angazhuar
Grup lëndësh sipas konkursit
[email protected]
+383(0)38 552 126 lok.101

MSc. Anduena Hajredinaj
Asistente, e angazhuar
Të gjitha
[email protected]
+383 (0)38 552 126 lok.101

MSc. Florentina Hamidi
Asistente, e angazhuar
Të gjitha
[email protected]
+383 (0)38 552 126 lok.101