Akademik Fejzullah KRASNIQI
Profesor në Pension, i angazhuar
Termoenergjetikë dhe Termoteknikë, Komunikacion
[email protected]
+377 44 123 897

Dr. sc. Musli BAJRAKTARI
Profesor në Pension, i angazhuar
Konstruktim dhe Mekanizim, Komunikacion
[email protected]
+386 49 852 958

Dr. sc. Ali MURIQI
Profesor i Rregullt
Termoenergjetike dhe Energji e Ripertrishme
[email protected]
+377 44 141 029

Dr. sc. Januz BUNJAKU
Profesor i Rregullt, i angazhuar
Termoteknikë dhe Termoenergjetikë, Sistemet e Energjisë së Ripërterishme, Mekatronikë
[email protected]
+377 44 129 198

Dr. sc. Bashkim BAXHAKU
Profesor i Rregullt
Konstruksione dhe Mekanizim
[email protected]
+377 44 145 765

Dr. sc. Fevzi RADONIQI
Profesor i Asocuar, i pensionuar
Konstruksion dhe Mekanizim, Mekatronikë
[email protected]
+377 44 160 654

Dr. sc. Qamil Kabashi
Profesor i Asocuar, i angazhuar nga FIEK
Të gjitha programet
[email protected]
+383(0)38 552 126 lok.101

Dr. sc. Sabrije Osmanaj
Profesor i Asocuar, e angazhuar nga FIEK
Të gjitha programet
[email protected]
+383(0)38 552 126 lok.101

Dr. sc. Rrustem Asllanaj
Profesor i Asocuar, i angazhuar nga Fakulteti Ekonomik
Të gjitha
[email protected]
038 554 296 lok. 101

Dr. sc. Skender KABASHI
Profesor i Asocuar, i angazhuar nga FSHMN-ja
Të gjitha Programet
[email protected]
+ 383 (0) 38 249 872

Dr. sc. Arlinda Dushi
Lektore
Të gjitha programet
[email protected]
+383(0)38 221 895/ 228 966

Dr. sc. Gëzim HOXHA
Asistent, i angazhuar
Komunikacion dhe transport
[email protected]
+383 (0)38 552 126 lok.101

Dr. sc. Drita Lokaj - Qerimi
Asistente, e angazhuar
Programi Konstruksione dhe Mekanizim
[email protected]
+377 44 379 689

MSc. Ibrahim Hameli
Ligjërues, i angazhuar nga FSHMN
Të gjitha
[email protected]
038 554 296 lok. 101

MSc. Arlinda Bresa
Asistente, e angazhuar
Termoenergjetikë dhe energji e ripërtëritshme, Termoenergjetikë dhe termoteknikë, SER
[email protected]
+383(0)38 552 126 lok.101

MSc. Besart Berisha
Asistent, i angazhuar
Prodhimtari dhe Automatizim, Inxhinieri Industriale dhe Menaxhment.
[email protected]
+386 (0)49 632 807

MSc. Egzon Qorraj
Asistent, i angazhuar
Grup lëndësh sipas konkursit
[email protected]
+377 44 548 740

MSc. Fidan Smaili
Asistent, i angazhuar
Prodhimtari dhe Automatizim, Inxhinieri Industriale dhe Menaxhment
[email protected]
+377 44 291 582

MSc. Korab KRASNIQI
Asistent, i angazhuar
Termoenergjetikë dhe energji e ripërtëritshme, Termoenergjetikë dhe termoteknikë, SER
[email protected]
044 544 999

MSc. Liridon Sejdiu
Asistent, i angazhuar
Komunikacion dhe transport
[email protected]
+38344684792

MSc. Qëndresa Bresa
Asistente, e angazhuar
Grup lëndësh sipas konkursit
[email protected]
+383(0)38 552 126 lok.101

MSc. Qendrim Bruqi
Asistent i angazhuar
Prodhimtari dhe Automatizim, Inxhinieri Industriale dhe Menaxhment
[email protected]
+383 49 493955

MSc. Bukurije Hoxha
Asistente, e angazhuar
Termoenergjetikë dhe Energjia e Ripertritshme, Energjia e Ripërtritshme
[email protected]
+38349246475

MSc. Blerina Bylykbashi
Asistente, e angazhuar
Grup lëndësh sipas konkursit
[email protected]
+383 44 852 495