Mr. sc. Mevlan BIXHAKU

Asistent
Komunikacion
[email protected]
+377 44 231 501

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:


1.Siguria në komunikacion I

2.Teoria e qarkullimit në komunikacion------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Magjistraturës
- Publikimet Shkencore