Dr.sc. Lendita GJIKOLLI

Lektore, e angazhuar nga Fakulteti Filologjik
Në të gjitha programet
[email protected]
+ 377 (0) 44 198 846

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1.Gjuha Frënge I
2.Gjuha Frënge II