MSc. Kumbin SHALA

Asistent, PhD kandidat
Komunikacion
[email protected]
+37745560530

Asistent në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Grafika Inxhinierike
2. Vizatimi me kompjuter
3. Statistika Inxhinierike
4. Teoria e qarkullimit në komunikacion

Asistent në lëndët e nivelit Master:

1. Siguria në komunikacion I
2. Siguria në komunikacion II
3. Ekspertiza teknike në komunikacion

------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Magjistraturës
- Publikimet Shkencore
- Mobiliteti