Dr. sc. Gani PLLANA

Ligjërues i lartë në Pension
Inxhinieri Industriale dhe Menaxhment
[email protected]
+377 44 192 996

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Programim C++
2. Informatika dhe programimi
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Magjistraturës
- Punimi i Doktoraturës