Prof. Dr. Avdyl BUNJAKU

Profesor në Pension
Prodhimtari dhe Automatizim
[email protected]
+377 44 418 003

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Përpunimi me prerje,
2. Përpunimi me prerje I,
3. Përpunimi me prerje II dhe 
4. Automatizimi i prodhimtarisë.

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Master:

1. Eksploatimi dhe mirëmbajtja e makinave,
2. Përpunueshmëria e metaleve,
3. Pajisjet ndihmëse dhe
4. Makinat metalprerëse