Dr.sc. Ilmi Hoxha

Profesor i angazhuar
Të gjitha
[email protected]
+383 (0)38 552 126 lok.101
Profesor i lëndëve:

Matematikë III
Matematikë inxhinierike