Dr.sc. Edita Bekteshi

Ligjeruese, e angazhuar
Të gjitha programet
[email protected]
+383(0)38 552 126 lok.101
Mësimdhënës në lëndët:

1. Gjuhë Angleze I
2. Gjuhë Angleze II