Prof. Dr. Xhevat PERJUCI

Profesor në Pension
Komunikacion
[email protected]
+386 49 116 710

Mësimdhënës në lëndët :

1. Rezistenca e materialeve


------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Doktoraturës
- Punimi i Magjistraturës
- Publikimet Shkencore