Prof. Dr. Xhemajl FEJZULLAHU

Profesor në Pension, i angazhuar
Termoteknikë dhe Termoenergjetikë
[email protected]
+ 377 44 120 472

Mësimdhënës në lëndët :

1. Makinat rrymore
2. Turbomakinat
3. Sistemet e djegies

------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Doktoraturës
- Punimi i Magjistraturës