Dr. sc. Mustafë MUHAXHERI

Profesor në Pension, i angazhuar
Termoenergjetikë dhe Termoteknikë, Sistemet e Energjisë së Ripërterishme
[email protected]
+377 44 127 530

Mësimdhënës në lëndët:


1. Pajisjet ftohëse
2.
Sistemet e energjisë së biomasës
3.
Vlerësimi i sistemeve energjetike

------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV