Prof. Dr. Ismajl GOJANI

Profesor i Pensionuar
Konstruksion me Mekanizim
[email protected]
+377 44 422 941

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Teknologjia e transportit në komunikacion
2. Dizajnimi mekanizmave me kompjuter
3. Teknologjia e transportit integral dhe intermodal
4. Biomekanika
5. Dinamika e sistemit shumëtrupor