Dr. sc. Heset CAKOLLI - IN MEMORIAM

Profesor i Rregullt
Konstruktim dhe Mekanizim, Mekatronikë, Komunikacion
[email protected]
+ 383 (0) 38 552 126 lok 101

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Automjetet motorike
2. Bazat e automjeteve
3. Shqyrtimi i automjeteve
4. Mekatronika e automjeteve

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Master:

1. Teoria e lëvizjes së automjeteve
2. Konstruksioni i automjeteve
3. Metodat e llogaritjes së automjeteve
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Doktoraturës
- Punimi i Magjistraturës