Prof. Dr. Bajrush BYTYQI

Profesor në Pension
Prodhimtari dhe automatizim
[email protected]
+377 44 141 035

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Saldimi
2. Saldimi I
3. Përpunimi me deformim
4. Përpunimi me deformim I

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Master:


1. Saldimi II
2. Makinat për saldim
3. Përpunimi me deformim II
4. Makinat për përpunim me deformim