Prof. Dr. Ahmet GECA

Profesor në Pension
Komunikacion
[email protected]
+377 44 307 167

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Faktorët e sigurisë në komunikacion
2. Teknuika e sigurisë në komunikacion

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Master:


1. Siguria në komunikacion
2. Analiza dhe parandalimi i aksidenteve