Prof. Dr. Fehmi KRASNIQI

Profesor në Pension, i angazhuar
Komunikacion, Konstruksion dhe Mekanizim
[email protected]
+377 44 186 110

Mësimdhënës në lëndët :

1. Mekanika teknike I
2. Mekanika teknike II
3. Dinamikë

------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Doktoraturës
- Publikimet Shkencore
- Mobiliteti