Ish Personeli Akademik

Prof. Dr. Ahmet GECA
Profesor në Pension
Komunikacion
[email protected]
+377 44 307 167

Prof. Dr. Avdyl BUNJAKU
Profesor në Pension
Prodhimtari dhe Automatizim
[email protected]
+377 44 418 003

Prof. Dr. Bajrush BYTYQI
Profesor në Pension
Prodhimtari dhe automatizim
[email protected]
+377 44 141 035

Prof. Dr. Ismajl GOJANI
Profesor i Pensionuar
Konstruksion me Mekanizim
[email protected]
+377 44 422 941

Prof. Asoc. Dr. Qemal BUÇINCA
Profesor i Pensionuar
Konstruksion me Mekanizim
[email protected]
+377 44 199 605

Dr.Sc. Sadri Shkodra - IN MEMORIAM
Profesor i rregullt
Te gjitha drejtimet
[email protected]
+ 383 (0) 38 552 126 lok 101

Prof. Dr. Nijazi IBRAHIMI
Profesor në Pension
Konstruktim dhe Mekanizim, Komunikacion
[email protected]
+377 44 508 698

Prof. Dr. Xhevat PERJUCI
Profesor në Pension
Komunikacion
[email protected]
+386 49 116 710

Prof. Dr. Shaban SHABANI
Profesor në Pension
Prodhimtari dhe Automatizim
[email protected]
+ 386 49 658 862

Prof. Dr. Xhemajl FEJZULLAHU
Profesor në Pension, i angazhuar
Termoteknikë dhe Termoenergjetikë
[email protected]
+ 377 44 120 472

Prof. Dr. Fehmi KRASNIQI
Profesor në Pension, i angazhuar
Komunikacion, Konstruksion dhe Mekanizim
[email protected]
+377 44 186 110

Dr. sc. Mustafë MUHAXHERI
Profesor në Pension, i angazhuar
Termoenergjetikë dhe Termoteknikë, Sistemet e Energjisë së Ripërterishme
[email protected]
+377 44 127 530

Dr. sc. Heset CAKOLLI - IN MEMORIAM
Profesor i Rregullt
Konstruktim dhe Mekanizim, Mekatronikë, Komunikacion
[email protected]
+ 383 (0) 38 552 126 lok 101

Dr. sc. Gani PLLANA
Ligjërues i lartë në Pension
Inxhinieri Industriale dhe Menaxhment
[email protected]
+377 44 192 996

Dr.sc. Ilmi Hoxha
Profesor i angazhuar
Të gjitha
[email protected]
+383 (0)38 552 126 lok.101

Luan GARA, PhD
Profesor Asistent
Prodhimtari dhe Automatizim
[email protected]
+381 38 552 126 lok. 244

Dr.sc. Edita Bekteshi
Ligjeruese, e angazhuar
Të gjitha programet
[email protected]
+383(0)38 552 126 lok.101

Dr.sc. Lendita GJIKOLLI
Lektore, e angazhuar nga Fakulteti Filologjik
Në të gjitha programet
[email protected]
+ 377 (0) 44 198 846

Xhafer XHAFERI
Ligjërues në Pension
Të gjitha programet
[email protected]
+ 383 (0) 38 552 126 lok 101

Mr. sc. Halim PECI
Mësimdhënës në Pension
Komunikacion
[email protected]
+ 383 (0) 38 552 126 lok 101

Mr. sc. Mevlan BIXHAKU
Asistent
Komunikacion
[email protected]
+377 44 231 501

MSc. Kumbin SHALA
Asistent, PhD kandidat
Komunikacion
[email protected]
+37745560530

Mihride HYSENI
Asistente
Të gjitha Programet
[email protected]
+ 386 (0) 49 425 024

MSc. Astrit Sallauka
Asistent, i angazhuar
Komunikacion dhe transport
[email protected]
+383(0)38 552 126 lok.101

MSc. Riad MORINA
Asistent
Konstruksione me Mekanizim
[email protected]
+377 44 631 874

MSc. Valeria Bojku
Asistente
Grup lëndësh sipas konkursit
[email protected]
+381(0)38 552 126 lok.101

MSc. Astrit Hulaj
Asistent
Mekatronikë
[email protected]
+383 (0)38 552 126 lok.101

MSc. Fatlume Zhujani
Asistente e angazhuar
Prodhimtari dhe Automatizim, Inxhinieri Industriale dhe Menaxhment
[email protected]
+381(0)38 552 126 lok.101