Studio në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike në Universitetin e Prishtinës “ Hasan Prishtina”

  Prodhimtari dhe Automatizim (Broshura)

  Pas përfundimit me sukses të studimeve themelore Baçelor studenti do të jetë në gjendje të:
   • Bëjnë incizimin dhe analizën e prodhimit në procesin e përpunimit të prodhimeve ushqimore, jometaleve dhe metaleve,
   • Kalkulimin dhe procesin teknologjik të detaleve që përpunohen në makina metal përpunuese,
   • Analizën dhe sintezën e automateve kombinuese se sekuanciale asinkrone të nivelit fillestar,
   • Njohjen e sistemeve pneumatike dhe hidraulike dhe përcjelljen në proceset prodhuese.,
   • Njohjen e algjebrën logjike për sintezën e automateve, - Bëjnë njohjen dhe kontrollimin e materialeve të salduara dhe të jo salduara,
   • Bëjnë njohjen e instrumenteve dhe veglave për stancim dhe lakim,
   • Përzgjedh metodat adekuate për analizën dhe sintezën e automateve sekuenciale,
   • Bëjnë krahasimin e propozimeve të ndryshme me rastin e zgjidhjes së një problemi.
  Inxhinieri Industriale dhe Menaxhment (Broshura)


  Pozitat e mundshme të punës që mund të fitohen nga të diplomuarit janë:
   • Menaxher i ndërmarrjes industriale ose të ngjashme,
   • Menaxher i sektorit të prodhimit dhe përpunimit,
   • Menaxher i projekteve dhe planifikimit në industri,
   • Menaxher i organizimit të proceseve dhe prodhimtarisë,
   • Menaxher i mirëmbajtjes,
   • Menaxher i transportit,
   • Menaxher i logjistikës në industri, etj.
  Dizajn Inxhinierik dhe Automjete (Broshura)

  Të diplomuarit e programit dizajn inxhinierik dhe automjete kryesisht punojnë në:
   • Lëmitë e dizajnimit dhe prodhimtarisë së konstruksioneve, automjeteve dhe pajisjeve të mekanizimit,
   • Byrotë konstruktive dhe Institutet teknike,
   • Ndërmarrjet për prodhimin e makinave dhe pajisjeve të ndryshme nga të gjitha lëmit,
   • Parqet e automjeteve dhe servisimi i tyre,
   • Sistemet e transportit dhe bartjes së ngarkesave,
   • Institucionet për standarde dhe norma të inxhinierisë mekanike, etj.
  Komunikacion dhe Transport (Broshura)

  Të diplomuarit e Komunikacionit dhe transportit kryesisht punojnë në:
   • Planifikim të komunikacionit,
   • Projekte dhe planifikim në komunikacionin urban ,
   • Sigurinë rrugore,
   • Kompani të sigurimit,
   • Analizë dhe qarkullimit rrugor ,
   • Sinjalistikë rrugore apo hekurudhore,
   • Vlerësim profesional të aksidenteve,
   • Në shërbimin e regjistrimit të automjeteve,
   • Dogana dhe shpedicion,
   • Depo të transportit   

  Termoenergjetikë dhe Energji e Ripërtritshme (Broshura)

  Inxhinierët e Termoenergjetikës dhe Energjisë së ripërtritshme mund të ushtrojnë veprimtarinë e vet profesionale në:
   • Termoelektrocentrale,
   • Ngrohtore,
   • Fabrika për prodhimin e pajisjeve energjetike (kaldaja, këmbyes të nxehtësisë, enë nën shtypje, etj.),
   • Ndërmarrje për projektimin, instalimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve të ngrohjes, ftohjes dhe klimatizimit,
   • Ndërmarrje për projektimin, instalimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve të termofikimit,
   • Ndërmarrje për projektimin, instalimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve për shfrytëzimin e burimeve të ripërtëritshme të energjisë.  Mekatronikë (Broshura)

  Në përfundim të programit, studenti do të jetë në gjendje:
   • Për të demonstruar të kuptuarit kritik të teorive dhe koncepteve kyçe të lidhura me Mekatronikën;
   • Zhvillojë aftësitë praktike në ndërtimin, projektimin dhe zbatimin e sistemeve Mekatronike;
   • Të ketë njohuri praktike në një varg të aplikacioneve dhe mjediseve për automatizimin inteligjent, fabrikat dixhitale, robotikën e avancuar dhe prodhimit inteligjente;
   • Të jetë në gjendje për të punuar në industrinë e automobilëve, mikro industri, industrinë e kompjuterëve për zbatimin efektiv të metodave dhe sistemeve Mekatronike;
   • Të bëhet inxhinierë i kualifikuar në robotikë, mjekësi, inxhieri elektrike dhe mekanike për aplikimet Mekatronike;
   • Të arrijë aftësitë për punë bashkëpunuese në grup në sistemet dhe projektet Mekatronike;
   • Aplikimin e teknologjive në industrinë e përpunimit të ushqimit etj.
   
Arkiva e lajmeve

«nëntor»
MaEnPrShDi
26 27 28 29 30311
2 34 5 678
910 11 12 131415
161718 19202122
2324 2526272829
30123456