Asistentja e FIM Arlinda Alimehaj Rrecaj mbron me sukses doktoraturën në Universitetin “St. Klement Ohridski”, Fakulteti Teknik i Manastirit, Maqedoni Veriore

  Arlinda Alimehaj Rrecaj, Asistente në FIM, me datë 04.06.2020, mbrojti me sukses tezen e disertacionit të doktoratës në Universitetin “St. Klement Ohridski”, Fakulteti Teknik i Manastirit, Maqedoni Veriore me titull:

  “CONTRIBUTION TO NEW APPROACHES ON MODELLING OF URBAN ARTERIALS WITH ADVANCED CELL TRANSMISSION MODEL
  (CTM)”

  “KONTRIBUT NË QASJET E REJA TË MODELIMIT TË ARTERIEVE URBANE PËRMES MODELIT TË AVANCUAR TË TRANSMETIMIT CELL (CTM)”


  Punimet shkencore të publikuara të Dr. sc. Arlinda Alimehaj Rrecaj në revista prestigjioze shkencore, të lidhura me disertacionin e doktoratës janë:

  1. A.Rrecaj, М. M. Todorova, “Estimation of Densities in a Cell Transmission Based Model", “Scientific Bulletin”, Series D, Vol.80, Issue 3, 2018, ISSN1454-2358, indexed in SCOPUS; https://www.scientificbulletin.upb.ro/rev_docs_arhiva/fullec9_814969.pdf
  2. A.Rrecaj, М. M. Todorova, “Estimating short time interval densities in a CTM-KF model”, ASTESJ, Volume 3, Issue 2, 2018, ISSN: 2415-6698, indexed SCOPUS; https://www.astesj.com/publications/ASTESJ_030210.pdf
  3. A. Rrecaj, K. Bombol, ‘’Calibration and Validation of the VISSIM parameters- State of the Art”, TEM Journal, Issue 3, 2015, ISSN: 2217-8309, indexed in Web of Science, Thomson Reuters.http://www.temjournal.com/content/43/05/TemJournalAugust2015_255_269.html
  4. A.Rrecaj, “Prediciton of Densities Based on Scarce Traffic Flow Informations”, „Horizonti“, University „Sv.Kliment Оhridski“ – Bitola, https://www.uklo.edu.mk/filemanager/HORIZONTI%202019/Serija%20B%20vol%205/Trud%203.pdf
  5. A. Rrecaj, V. Alimehaj, M. Malenkovska, C. Mitrovski, “An Improved CTM model for Urban Signalized Intersections and Exploration of Traffic Evolution”, accepted for publication and expected to be published CEJ-Civil Engineering Journal, ISSN: 2476-3055, Vol 1, 2020, indexed in Web of Science. https://www.civilejournal.org/index.php/cej




  FIM i uron Asistentes Dr.sc. Arlinda Alimehaj për titullin e arritur dhe i dëshirojmë suksese në të ardhmen.   




Arkiva e lajmeve

«nëntor»
MaEnPrShDi
26 27 28 29 30311
2 34 5 678
910 11 12 131415
161718 19202122
2324 2526272829
30123456