Kontakt

FIEK.jpgUniversiteti i Prishtinës
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Rruga Agim Ramadani, Ndërtesa e Fakulteteve Teknike
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës
Tel.: +383 (0)38 552 126 lok.101
E-Mail: [email protected]