Kontakt

FIEK.jpgUniversiteti i Prishtinës
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Bregu i Diellit, p.n.
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës
Tel.: +383 (0)38 552 126 lok.101
E-Mail: [email protected]