Prodekan për Cilësi dhe Bashkëpunim me Ekonomi

  Dr. sc. Shpetim LAJQI
   Profesor  Asistent

   Prodekan për Cilësi dhe Bashkëpunim me Ekonomi
  
  Tel. +381 38 552 117 
   Mob. +377 44 259 771 
   e-mail: [email protected]