Prodekan për Cilësi dhe Bashkëpunim me Ekonomi

  Dr. sc. Xhevahir Bajrami
   Profesor  Asistent 

 
Prodekan për Cilësi dhe Bashkëpunim me Ekonomi

  
Tel. +381 38 552 117   
   e-mail: [email protected]