Dekani i Fakultetit

   Dr. sc. Ahmet Shala
   Profesor i rregullt

   Dekan i Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike

   Tel. +381 38 554 997

    e-mail: [email protected]