Mirësevini në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike!

HISTORIKU


Rezultatet e votimit 02.07.2020, raundi i dyte per personelin joakademik, FIM

Rezultatet e votimit 02.07.2020, raundi i dyte per personelin joakademik ne FIM, mund ti gjeni me poshte:

Më shumë

Rezultatet e votimit 01.07.2020 në FIM për përfaqësues në Senatin e UP-së për personelin akademik dhe joakademik

Rezultatet e votimit 01.07.2020 në FIM për përfaqësues në Senatin e UP-së për personelin akademik dhe joakademik, mund ti gjeni me poshte:
Më shumë

Afati i provimeve - Qershori 2 - 2020

Afati i provimeve Qershor II 2020 mbahet në datat 30.06. deri 27.07.2020.

Paraqitja e provimeve behet ne datat 22.06- 28.06.2020

- Ne bazë të marreveshjes me FN...

Më shumë

NJOFTIM MBI REGJISTRIMIN E SEMESTRIT VEROR DHE OBLIGIMET NGA VITET AKADEMIKE PARAPRAKE

Njoftohen studentët e Universitetit të Prishtinës të cilët për herë të parë janë regjistruar në UP, para vitit akademik 2019/20 dhe që nuk i kanë kryer obligimet administrative për regjistrim të se...

Më shumë

Njoftim lidhur me shpalljen zyrtare te listes finale per anetar nga radhet e personelit akademik dhe jo akademik

Njoftim lidhur me shpalljen zyrtare te listes finale per anetar nga radhet e personelit akademik dhe jo akademik, ku listen mund ta gjeni me poshte:

Më shumë