Mirësevini në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike!

HISTORIKU


AFATI I PROVIMEVE SHTATOR I 2020

Po ju informoj për afatin e jashtëzakonshëm të provimeve Shtator 1 - 2020. Afati mbahet ne peridhen kohore 21.09 – 30.09.2020.

Orari i mbajtjes sipas ditëve është bërë në bazë ...

Më shumë

Njoftim - konkurs për dy projekte nga "EIZEK Mechatronics"

Njoftim - konkurs për dy projekte nga "EIZEK Mechatronics", konkursin me detaje munda ta gjeni duke klikuar me poshtë:
Më shumë

Njoftim per formularin e Praktikes Profesionale

Lajmerohen studentet se terheqja e Formularit te Praktikes Profesionale behet pas zyrtarizimit te Temes se Diplomes Bachelor dhe plotesimit te formularit F2B nga ana e Departamentit. Formulari lesh...

Më shumë

Njoftim për ndryshim të datës së provimit nga lënda Gjuhë Angleze I dhe II

Lajmerohen studentet se provimi nga Gjuha Angleze I dhe II shtyhet me date 31.08.2020, ora 13:00.

Më shumë

Njoftim për studentët që kan bërë zyrtarizimin e Punimit Diplomës Online

Lajmerohen te gjithe studentet qe kane bere zyrtarizimin Online te temes bachelor ose Master te lajmerohen te Referentet.

Më shumë