Hanife Osmani

Asistente e dekanit
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
[email protected]
+381 28 552 126 ext. 101
Kryen detyrat që i përshkruhen në Kontratën e Punës.