Liridon Bytyçi

Zyrtar i Teknologjisë Informative
FIM
[email protected]
+381 38 552 126 lok. 206
Kryen detyrat që i përshkruhen në Kontratën e Punës.