Shkelzen Shabani

shkelzen.shabani@uni-pr.edu
Asistent
Prodhimtari dhe automatizim
+386 49 148 431

Asistentë në lëndët:

1. Materiale mekanike
2. Teknologjia e materialeve
3. Saldimi 1
4. Organizimi i prodhimtarisë
5. Makinat për saldim
6. Kontrolli i bashkësive të salduara
7. Materialet bashkohore inxhinierike
8. Saldimi 2
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Magjistraturës
- Punimet Shkencore