Dr. sc. Ilir DOÇI

Profesor i rregullt
Konstruksione dhe Mekanizim, Komunikacion, Inxhinieria Industriale dhe Menaxhmenti
[email protected]
+381(0)38 552 126 ext.101

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Grafika Inxhinierike
2. Shpedicioni
3. Komunikacioni ajror
4. Hyrje në softuerët inxhinierikë
5. Web Aplikacionet
6. Logjitstika teknike

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Master:

1. Dinamika e mjeteve transportuese
2. Siguria e mjeteve transportuese
3. Metodat e optimalizimit të mjeteve transportuese.
4. Sistemet informative të operatorëve të rrjetit
 
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Biography - CV - English

- Punimi i Doktoraturës
- Punimi i Magjistraturës
- Punimet Shkencore
- Mobiliteti