MSc. Drenusha KRASNIQI

Asistente, PhD kandidate
Termoteknikë dhe Termoenergjetikë
[email protected]
+ 377 (0) 44 322 044

Asistente në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Mekanika e Fluideve
2. Mekanika e Aplikuar e Fluideve
3. Termodinamika
4.Termodinamika e Aplikuar
5. Makina Rrymore
6. Makina Rrymore Termike
7. Teknikat e Matjes ne Energjetikë
8. Transmetimi i nxehtësisë dhe masës

Asistente në lëndët e nivelit Master:

1. Termodinamika inxhinierike
2. Termocentrale
3. Analiza energjetike dhe eksergjetike e cikleve
4. Teknikat e djegies
5. Hidraulika e aplikuar
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Magjistraturës