Akademik Fejzullah KRASNIQI

Profesor i Rregullt, “Doctor Honoris Causa”
Termoenergjetikë dhe Termoteknikë, Komunikacion
[email protected]
+377 44 123 897

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Ngrohja
2. Ventilimi dhe klimatizimi
3. Dinamika e proceseve

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Master:

1. Termodinamika inxhinierike
2. Termocentralet
3. Termofikimi dhe rrjetet termike
4. Analiza dhe modelimi i sistemeve transportuese
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Doktoraturës
- Punimi i Magjistraturës