Dr. sc. Mustafë MUHAXHERI

Profesor i Rregullt
Termoenergjetikë dhe Termoteknikë, Sistemet e Energjisë së Ripërterishme
[email protected]
+377 44 127 530

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Gazrat teknike

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Master:

1. Pajisjet e ftohjes
2. Pompat termike
3. Enët nën shtypje
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV