Dr. sc. Musli BAJRAKTARI

Profesor i Rregullt, Senator
Konstruktim dhe Mekanizim, Komunikacion
[email protected]
+386 49 852 958

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:


1. Grafika Inxhinierike
2. Mjetet transportuese
3. Mjetet transportuese në komunikacion
4. Mekanizimi i ngarkim shkarkimit

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Master:

1. Teknologjia e transportit
2. Projektimi i mjeteve transportuese
3. Mbrotja dhe siguria në punë
4. Sistemet e transportit të pandërprerë
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Doktoraturës
- Punimi i Magjistraturës
- Punimet Shkencore
- Mobiliteti