Dr. sc. Fevzi RADONIQI

Profesor i Asocuar
Konstruksion dhe Mekanizim, Mekatronikë
[email protected]
+377 44 160 654

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Teoria e lëkundjeve
2. Siguria e sistemeve makinerike
3. Dinamika e automjeteve
4. Lëkundjet e vogëla të sistemit
5. Analiza e vibrimeve dhe balancimi
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Doktoraturës
- Punimi i Magjistraturës
- Publikimet Shkencore