Dr. sc. Beqir HAMIDI

Profesor i rregullt
Udhëheqës i Programit të Komunikacionit
[email protected]
+377 44 113 568

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Konstruksionet e lehta dhe kompozite
2. Konstruksionet metalike
3. Bazat e komunikacionit
4. Bazat e automjeteve motorike
5. Menaxhimi në Mekatronikë

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Master:

1. Projektimi i konstruksioneve te lehta
2. Stabiliteti i konstruksioneve
3. Metodat e Zhvillimit Strategjik te komunikacionit rrugor
4. Inxhinieria e qarkullimit në komunikacion
5. Teknika trafikut
6. Metodat e llogaritjes të automjeteve motorike
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Doktoraturës
- Punimi i Magjistraturës
- Publikimet Shkencore