Dr. sc. Ali Muriqi

ali.muriqi@uni-pr.edu
Profesor i rreguult
Termoenergjetikë dhe termoteknikë
+377 44 141 029

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Termodinamikë
2. Mbrotja e ambientit
3. Transmetimi i nxehtësisë dhe masës
4. Termodinamika e aplikuar

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Master:

1. Termodinamikë inxhinierike
2. Mbrotja në punë
3. Analiza energjetike dhe eksergjetike e cikleve
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Doktoraturës
- Punimi i Magjistraturës