Dr. sc. Ahmet SHALA

Profesor i Asocuar, Dekan
Konstruktim dhe Mekanizim, Komunikacion, Mekatronikë
[email protected]
+377 44 296 833

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Softwaret Aplikative
2. Mekanika Teknike II
3. Informimet dhe Komunikimet në Komunikacion
4. Analiza dhe Sinteza e Mekanizmave

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Master:

1. Pjesë të veçanta nga Dinamika
2. Intelligent Manufacturing Systems
3. Artificial Intelligence
4. Rrjetat Fuzzy Neurale

------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV - Shqip
- Biography - CV - English
- Punimi i Doktoraturës
- Punimi i Magjistraturës
- LINKU