Dr. sc. Shaban BUZA

Profesor i Rregullt, Rektor në Universitetin e Gjakovës
Konstruktim dhe Mekanizim, Mekatronikë, Komunikacion, Prodhimtari dhe Automatizim
[email protected]
+377 44 124 315

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Teoria e konstruktimit
2. Sistemet CAD/CAM
3. Projekti i Mekatronikës
4. Teknologjia e softverve për prodhimin automatik

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Master:

1. CAE
2. MEF
3. Logjistika në komunikacion

Projekti i punuar me studentë:
RoboDet (Roboti për detektimin e mjeteve shpërthyese)
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV - Shqip
- Biography - CV - English
- Punimi i Doktoraturës - Doctoral Thesis
- Punimi i Magjistraturës - Master Thesis
- Publikimet Shkencore/Profesionale
- Scientific/Professional Publications
- Mobiliteti
- Mobility