Dr. sc. Januz BUNJAKU

Profesor i Rregullt, Prorektor në Universitetin e Gjakovës
Termoteknikë dhe Termoenergjetikë, Sistemet e Energjisë së Ripërterishme, Mekatronikë
[email protected]
+377 44 129 198

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Mekanika e fluideve
2. Tubacionet
3. Mekanika e aplikuar e fluideve
4. Hidraulika dhe termodinamika
5. Hidroteknika e aplikuar
6. Modelimi i rrymimit të fluideve
7. Analiza hidraulike e rrjetave termike
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Doktoraturës
- Punimi i Magjistraturës