Zeqë Tolaj

Asistent, i angazhuar
Të gjitha programet
[email protected]
+381(0)38 552 126 lok.101
Asistent në lëndën:

1. Fizikë