MSc. Kaltrina JAKUPI

Asistente, e angazhuar
Prodhimtari dhe Automatizim
[email protected]
044 457 822