MSc. Gëzim HOXHA

Asistent, i angazhuar
Komunikacion dhe transport
[email protected]
+377 44 648 519