MSc. Drilon Meha

Asistent, i angazhuar
Termoenergjetikë dhe energji e ripërtëritshme, Termoenergjetikë dhe termoteknikë, SER
[email protected]
+37745295143