MSc. Astrit Sallauka

Asistent, i angazhuar
Komunikacion dhe transport
[email protected]
+381(0)38 552 126 lok.101