Prof. Dr. Xhevat PERJUCI

Profesor në Pension, i angazhuar
Komunikacion
[email protected]
+386 49 116 710

Mësimdhënës në lëndët :

1. Mekanikë teknike I
2. Rezistenca e materialeve
3. Rregullimi i qarkullimit në komunikacion

------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Doktoraturës
- Punimi i Magjistraturës
- Publikimet Shkencore