Prof. Dr. Xhevat PERJUCI

Profesor në Pension, i angazhuar
Komunikacion
[email protected]
+386 49 116 710

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Mekanikë teknike I
2. Rezistenca e materialeve
3. Rregullimi i qarkullimit në komunikacion
4. Dirigjimi i sistemeve të përbëra në komunikacion
5. Teoria e elasticitetit
6. Lëkundjet e trupave elastikë
7. MEF
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Doktoraturës
- Punimi i Magjistraturës
- Publikimet Shkencore