Prof. Dr. Xhemajl FEJZULLAHU

Profesor në Pension, i angazhuar
Termoteknikë dhe Termoenergjetikë
[email protected]
+ 377 44 120 472

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Makinat rrymore
2. Makinat rrymore termike
3. Teknika e matjeve në energjetikë
4. Teknika e djegies
5. Operacionet mekanike dhe hidraulike.
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Doktoraturës
- Punimi i Magjistraturës